VEKOP-8.6.3-16

ÚJ UTAKON A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE
A BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

2018/09/28

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum az Európai Unió által támogatott Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-8.6.3-16 kódszámú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívására benyújtott, a „BKSZC Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a szakképzésért” elnevezésű projektjével 269,62 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt kiemelt célkitűzése a lemorzsolódás, illetve a korai iskolaelhagyók és a rendszerből szakképzettség nélkül kilépők arányának csökkentése a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tizenegy tagintézményében.

A fejlesztés keretében megvalósul a tanulók, kiemelten a HÍD programban résztvevők alapkészségeinek fejlesztése a szakképzési tevékenység eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.

A projektben tervezett tevékenységek – a mérési-értékelési rendszer fejlesztése és alkalmazása; a hátránykompenzáció, a tehetséggondozás és a pályaorientáció erősítése; a lemorzsolódást megelőző programok kidolgozása és bevezetése; komplex pedagógiai, módszertani és infrastrukturális fejlesztések; pedagógus továbbképzések; együttműködés szakmai szervezetekkel – optimális módon kapcsolódnak a Széchenyi 2020 program céljaihoz.

A fejlesztések megvalósítása során a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum együttműködik a GINOP-6.2.2-VEKOP/15 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt szakembereivel.

A projekt 2018. szeptember 03-án kezdődött, várható befejezése 2020. szeptember 02.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.bkszc.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kucserka Éva projektmenedzser

Mobil:+36 70 502 6153

E-mail: kucserka.eva@bkszc.hu

E-mail: titkarsag@mandysuli.hu Tel: +36-1/333-89-24