Új módszerrel a sikerért

sikerert

Új pedagógiai módszer bevezetése a BKSzC iskoláiban.

Megállapodási szerződést írt alá csütörtökön a Miskolci Egyetem és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum vezetése. Ezzel a budapesti középiskolákba is eljut a Miskolc-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ pedagógiai elve.

– Nagyon sok a hátrányos helyzetű és alulmotivált gyerek, és pontosan ezt a módszert találjuk az egyik legjobb módszernek, hogy ezeket a gyerekeket segítsük, hogy motiváltabbak legyenek, hogy bejárjanak az iskolába – mondta Herczeg Mária, a Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetője.

A Weiss Manfréd iskola mellett másik tíz budapesti középiskolában vezetik be a borsodi módszert. Ennek egyik legfőbb jellemzője, hogy csoportban tanulnak a diákok.

– Budapesten két SNI-s gyerekekkel foglalkozó intézmény van – mondta Valló Péter, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum főigazgatója. – Én azt gondolom, hogy nyitott kapukat döngetünk ezzel a témával, és igazából mi egy szemléletmód-váltást szeretnénk végrehajtani a teljes, ránk bízott szakképzési szegmensben, és ennek az egyik útja, hogy módszertani megújulást kell az intézményeinkben bevezetni.

A Komplex Instrukciós Program kidolgozása egy, a Miskolci Egyetem által elnyert pályázatnak köszönhető. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani központot tavaly év végén adták át az egyetemen.

– A módszertan alapvetően az általános iskolára került kidolgozásra – mondta elTorma András, a Miskolci Egyetem rektora. – Ezt a projekt keretében fölvittük a középiskolákra és a szakközépiskolákra, és most már ezek szerint ötre emelkedik azon képző helyeknek a száma, amelyek középiskolában fogják a módszert megvalósítani.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrummal való együttműködésnek köszönhetően több mint hatszáz pedagógus sajátíthatja el a Hejőkeresztúron már használt és bevált szakmai programot. A módszer lehetővé teszi a tanárok számára, hogy az osztályokat csoportokra bontsák, ezzel segítve a tanulók közötti tudásbeli és kifejezőképességbeli különbségek feloldását.

2016.01.12