Tájékoztató – Koronavírus

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES DIÁKOK! KOLLÉGÁK!

A MÁRCIUS 16-TÓL ÉLETBE LÉPŐ KORMÁNYZATI DÖNTÉSEKNEK MEGFELELVE AZ ALÁBBI INTÉZKEDÉSEKET HIRDETJÜK KI AZ ISKOLÁNKRA VONATKOZÓAN:

1. AZ ISKOLÁT OKTATÁSI CÉLBÓL A TANULÓK NEM LÁTOGATHATJÁK.
2. AZ ISKOLA TECHNIKAI, GAZDASÁGI ÉS ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓI A MUNKARENDJÜKNEK MEGFELELŐEN JELENJENEK MEG AZ ISKOLÁBAN.
3. A NEVELŐTESTÜLET SZÁMÁRA 2020. MÁRCIUS 16-ÁN, HÉTFŐN 9.00-KOR ÉRTEKEZLETET TARTUNK. (ELNÖK U. 3. TORNATEREM)
4. A TECHNIKAI ÉS GAZDASÁGI, ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRSAKNAK IS SZERVEZÜNK TÁJÉKOZTATÓT, HÉTFŐN ÉS KEDDI NAPOKON, KÜLÖN A KÉT TELEPHELYEN.
5. A MÁRCIUS 16-20. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A FELNŐTTOKTATÁSBAN TANULÓKNAK IS OTTHONI FELADATOT ÍRUNK KI. A RÉSZLETEKRŐL ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK AZ E-NAPLÓN KERESZTÜL.
6. AZ ISKOLÁN KÍVÜLI, DIGITÁLIS TANULÁSI FOLYAMATRÓL MINDEN TANULÓT, SZÜLŐT AZ E-NAPLÓN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN KERESZTÜL TÁJÉKOZTATUNK.
7. A BEFIZETETT EBÉDEKET MÁRCIUS 16-TÓL LEMONDTUK.
8. SZÜKSÉG ESETÉN, SZÜLŐI KÉRÉSRE ÜGYELETET SZERVEZÜNK A TANULÓKNAK.
9. A KÜLSŐ GYAKORLATI MUNKAHELYEKKEL HÉTFŐN FELVESSZÜK A KAPCSOLATOT, HOGY EGYEZTESSÜNK A TANULÓINK OTTHONI FELADATVÉGZÉSÉRŐL. AZ ÉRINTETT OSZTÁLYOK TANULÓI (GYAKORLATI HETESEK) HÉTFŐN, IGAZGATÓI ENGEDÉLLYEL OTTHON MARADHATNAK. HÉTFŐN KORA DÉLUTÁN A CÉGES EGYEZTETÉSEK UTÁN TÁJÉKOZTATÁST ADUNK A TOVÁBBI TEENDŐKRŐL.
10. AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAKBAN FONTOS, HOGY A TANULÓK LEGYENEK EGYÜTTMŰKÖDŐEK ÉS FELELŐSEN GONDOLKODÓK. A TANÉV EREDMÉNYES ELVÉGZÉSE CSAK AKKOR LEHETSÉGES, HA AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HETEKET KÖZÖSEN, EGYMÁST SEGÍTVE VALÓSÍTJUK MEG.
11. A LEENDŐ DIÁKJAINK ÉS SZÜLEIK HOLNAP KAPNAK ITT, EZEN A FELÜLETEN TÁJÉKOZTATÁST A FELVÉTELI EREDMÉNYEIKRŐL

BUDAPEST, 2020.03.15.

TISZTELETTEL:

BORBÉLY LÁSZLÓ IGAZGATÓ

 

ÚJ MUNKAREND A KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
2020 MÁRCIUS 14 – 17:52

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY TERJEDÉSE MIATT A KORMÁNY “A KORONAVÍRUS MIATTI ÚJ MUNKAREND BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEKBEN” CÍMŰ 1102/2020 SZÁMÚ HATÁROZATÁBAN, AZ ISKOLÁKBAN A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND BEVEZETÉSÉRŐL DÖNTÖTT.
A DÖNTÉS AZ ÓVODA, A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNY ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY KIVÉTELÉVEL ÉRINTI VALAMENNYI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYT.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

2020. MÁRCIUS 16. NAPJÁTÓL AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN KERÜL MEGSZERVEZÉSRE. FONTOS HANGSÚLYOZNI, HOGY EZ NEM RENDKÍVÜLI SZÜNET, HANEM AZ OKTATÁS MÓDJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA, AMELY TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTJA A TANULÓK SZÁMÁRA A TANULÁS ALAPTÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT LEHETŐSÉGÉT. A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEKHEZ AZ ISKOLÁKNAK ÉS A PEDAGÓGUSOKNAK IS ALKALMAZKODNIUK KELL.

AZ ÚJ MUNKARENDBEN A TANULÓK RÉSZÉRE TILOS AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI CÉLÚ LÁTOGATÁSA. A TANANYAG KIJELÖLÉSE, A TANULÁSI FOLYAMAT ELLENŐRZÉSE ÉS TÁMOGATÁSA A PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK ONLINE VAGY MÁS, SZEMÉLYES TALÁLKOZÁST NEM IGÉNYLŐ KAPCSOLATÁBAN TÖRTÉNIK, OLY MÓDON, HOGY A TANANYAG TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA ALKALMAS LEGYEN A TANULÓ TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÍTÉSÉRE.

A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND IDŐTARTAMA ALATT A TANULÓK LEHETŐLEG KERÜLJÉK A NAGYOBB CSOPORTOS TALÁLKOZÁSOKAT, KÖZÖS PROGRAMOKAT. FELÜGYELETÜKET A SZÜLŐK, CSALÁDOK, SZOMSZÉDOK BEVONÁSÁVAL, KIS CSOPORTOKBAN CÉLSZERŰ MEGSZERVEZNI. A GYERMEKEK FELÜGYELETÉT NEM JAVASOLT A NAGYSZÜLŐKRE BÍZNI, HISZEN ŐK A LEGVESZÉLYEZTETETTEBBEK, VÉDJÜK MEG ŐKET!

A KORMÁNYHATÁROZAT ÉRTELMÉBEN 2020. MÁRCIUS 16. NAPJÁTÓL A SZÜLŐK IGÉNYEI ALAPJÁN, INDOKOLT ESETBEN A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ISKOLÁK ESETÉBEN A TERÜLETILEG ILLETÉKES TANKERÜLETI KÖZPONT, SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY ESETÉBEN A TERÜLETILEG ILLETÉKES SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MUNKANAPOKON MEGSZERVEZI A GYERMEKEK, TANULÓK NAPKÖZBENI KISCSOPORTOS FELÜGYELETÉT. A MEGSZERVEZÉS AZT JELENTI, HOGY EGYEZTETÉS ALAPJÁN EBBEN TERMÉSZETESEN NEM ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK IS RÉSZT VEHETNEK.

MIVEL A MUNKAVÉGZÉS FOLYAMATOS, A PEDAGÓGUSOKNAK A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND IDEJÉN IS JÁR A MUNKABÉR.

ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK A LEHETŐ LEGKÖNNYEBBEN TUDJANAK ÁTTÉRNI AZ ÚJ MUNKARENDRE, AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER MÓDSZERTANI AJÁNLÁST TESZ KÖZZÉ.

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI NEM KERÜLNEK BEZÁRÁSRA. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉS AZ ÚJ MUNKAREND MEGSZERVEZÉSE ÉRDEKÉBEN HELYBEN ELLÁTANDÓ FELADATTAL MEGBÍZOTTAK TOVÁBBRA IS OTT VÉGZIK TEVÉKENYSÉGÜKET.

AMENNYIBEN A PEDAGÓGUSOKNAK MUNKAVÉGZÉSÜK ÉRDEKÉBEN – PÉLDÁUL A HELYI DIGITÁLIS INFRASTRUKTÚRA HASZNÁLATA CÉLJÁBÓL – BE KELL MENNIÜK AZ INTÉZMÉNYBE, EZ MÓDJUKBAN ÁLL.

AZ ÚJ MUNKAREND IDEJÉN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE, ILLETVE A TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ ÉS HELYETTESEI KÖZÜL LEGALÁBB EGY FŐ (HA EZ NEM MEGOLDHATÓ, A HELYETTESÍTÉSI RENDBEN KIJELÖLT SZEMÉLY) KÖTELES MUNKANAPOKON, MUNKAIDŐBEN, AZ INTÉZMÉNYBEN, TAGINTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODNI ÉS SZERVEZNI AZ ÚJ TÍPUSÚ FELADATELLÁTÁST.

A GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA AZ ADOTT TELEPÜLÉSEN INTÉZMÉNYTÍPUSTÓL FÜGGETLENÜL ÖNKORMÁNYZATI FELADAT. A FŐZÉSRE JELENLEG IS HASZNÁLT KONYHÁK TOVÁBBRA IS RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK, A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSE AZONBAN NEM TÖRTÉNHET AZ OKTATÁSI-NEVELÉSI ÉPÜLETEKBEN. EZÉRT AZON GYERMEKEK SZÁMÁRA, AKIKNÉL EZ INDOKOLT, A HELYBEN LEHETSÉGES LEGOPTIMÁLISABB MÓDON KELL BIZTOSÍTANI AZ ÉTKEZÉS LEHETŐSÉGÉT (PÉLDÁUL KISZÁLLÍTÁSSAL).

ABBAN AZ ESETBEN, HA A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATTI VESZÉLYHELYZET HUZAMOSABBAN FENNMARAD, AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST ADUNK KI. JELENLEG ÚGY VÉLJÜK, AZ ERRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS EBBEN A MUNKARENDBEN IS EREDMÉNYES LEHET ÉS A VIZSGÁK MEGSZERVEZÉSE IS MEGOLDHATÓ.

KIZÁRÓLAG KOLLÉGIUMOKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A KOLLÉGIUMOKRÓL SPECIÁLIS INTÉZKEDÉST NEM HOZUNK, VÁRHATÓAN A TANULÓK DÖNTŐ TÖBBSÉGE HAZATÉR MAJD, EGYES SPECIÁLIS ESETEKBEN AZONBAN INDOKOLT LEHET A KOLLÉGIUMOK NYITVA TARTÁSA. JAVASOLJUK, HOGY A NEVELŐTANÁROK BIZTOSÍTSÁK AZ ESETLEGESEN A KOLLÉGIUMBAN MARADÓ TANULÓK FELÜGYELETÉT, DE A KOLLÉGIUMOK BEVONHATÓAK A KISCSOPORTOS GYERMEKFELÜGYELETBE IS, AZ OKTATÓ TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ PEDAGÓGUSOK ESETÉBEN PEDIG A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS ÉRVÉNYES.

KIZÁRÓLAG A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A KORMÁNYHATÁROZAT NEM VONATKOZIK A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKRA. TEKINTETTEL ARRA, HOGY EZEKBEN AZ INTÉZMÉNYEKBEN JELLEMZŐEN NEM KERÜL SOR CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOKRA, A KLEBELSBERG KÖZPONT ÉS A TANKERÜLETEK SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSONKÉNT (PL. LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS, SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG, NEVELÉSI TANÁCSADÁS) MÓDOSÍTJÁK A MŰKÖDÉS, A MUNKAVÉGZÉS KÖRÜLMÉNYEIT A VÉSZHELYZET ADTA KÖRÜLMÉNYEKHEZ IGAZODVA.

KIADÓ: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

E-mail: titkarsag@mandysuli.hu Tel: +36-1/333-89-24