Erasmus +

„Maradj a padban” elnevezésű támogatott pályázatunk

Típus: Erasmus+ Köznevelési mobilitás

Szerződésszám: 2019-1-HU01-KA101-060311 

Projekt időszak: 2018.06.01. — 2019.05.31.

Eu támogatás: 19 648 euró

Project Card on the Erasmus+ Project Results Platform:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-HU01-KA101-047470
Résztvevők:
név
mobilitás típusa
időtartama
célország
Németh László
szakmai látogatás iskolában
5 nap
Lengyelország
Szabóné Lajtai Barbara
szakmai látogatás iskolában
5 nap
Lengyelország
Tóthné Molnár Ildikó
szakmai látogatás iskolában
5 nap
Lengyelország
Borbély László
tanfolyam
7 nap
Finnország
Gecsei Éva Katalin
tanfolyam
12 nap
Spanyolország
Lengyel Ildikó
tanfolyam
12 nap
Spanyolország
Ludvigné Halmai Viktória
tanfolyam
5 nap
Írország
Németh László
tanfolyam
5 nap
Olaszország
Tóthné Molnár Ildikó
tanfolyam
12 nap
Nagy-Britannia
Wojnárovits Etelka
tanfolyam
12 nap
Spanyolország
A projektről:
A Budapesti Komplex SZC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája szakiskolai (gyógypedagógiai) intézmény-egységének dolgozói nyújtják be a „Maradj a padban” című pályázatot. A mobilitásitásokon a 34 fős nevelőtestületből 8 fő (3 vezető – közülük az egyik gyógypedagógus -, magyar-etika szakos tanár ,  informatika tanár, testnevelő tanár, nyelvtanár és pszichológus) vesz részt, a program 207 tanulót érint. Iskolánk diákjai SNI státuszú, tanulásban akadályozott tanulók, akik kizárólag szegregált formában oktathatók, így különösen nagy hatással van az általunk végzett nevelő-pedagógiai munka eredményessége tanulóink sorsának alakulására.
A “Maradj a padban” projekt intézményünk stratégiai terveihez igazodik: egyszerre célozza meg a nemzetközi kapcsolatok felvételét és a korai iskolaelhagyás leküzdését. Szakiskolánk tanárainak személyes szükséglete, hogy pedagógiai munkájuk az európai értékek mentén is megmérettetésre kerüljön, személyes kapcsolatokat alakítsanak ki, és tapasztalatot cserélhessenek hasonló területen dolgozó európai kollégákkal. A megpályázott nyelvi és szakmai kurzusokon és a job shadowing-on való részvétel lehetőséget kínál más nemzetiségű és kultúrájú és különböző hagyományokkal rendelkező polgárokkal való találkozásra, és idegen nyelvi interakciókra. Lehetőségünk nyílik ugyanakkor betekinteni más európai országok oktatási rendszereibe és színesíthetjük pedagógiai eszköztárunkat. Új ötletekre és más európai oktatási intézményekben már bevált módszerekre van szükségünk ahhoz, hogy a diákok bizalmát kialakítsuk és fenntartsuk az iskola hasznosságát illetően és a tanulók meglássák a kapcsolatot jövőbeli terveik és a középiskolai tanulmányok, programok között az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében. A projekt segítséget nyújt abban, hogy fejlesszük tanulóink személyiségét és hatékony támogatást nyújthassunk új ismeretek megszerzésében. A korai iskolaelhagyás érdekében fontos a tanulók érzelmi bekapcsolása az iskola életébe, pozitív tanár-diák kapcsolat kialakítása és egy támogató közösség kiépítése.
A projekt rövid távú hatása, hogy nemzetközi kapcsolatok kiépítését kezdhetjük meg, és pedagógiai módszertárunkat bővítjük annak érdekében, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsük és fenntartsuk a tanulás és tudás megszerzése és a “padban maradás” iránt. Idegennyelvi kompetenciánkat fejlesztjük, valamint alkalmunk nyílik egy hasonló profilú iskolával a kölcsönös személyes tapasztalat cserére. Hosszú távú célunk SNI tanulóink körében a korai iskolaelhagyás csökkentése, és az oktatási-nevelési munka eredményességének és színvonalának emelése, hosszú távú stratégiai kapcsolatok kiépítése európai partner-intézményekkel.

E-mail: titkarsag@mandysuli.hu Tel: +36-1/333-89-24