A Hídprogram segítséget nyújt a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez. A Szakképzési HÍD-program olyan tanulóknak kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási lehetőséget adni, akiknek az iskola korábban jellemzően kudarcélményt jelentett, akiknek tanulmányi előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak.

Felvehető az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, illetve aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.
A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.
Ezzel tanulmányaikat középfokú oktatási intézményekben is folytathatják.

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló a tanulói jogviszonya fennállása alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül.
Az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8.000 ft, második évfolyamán havonta 10.000 ft.

Iskolánk a 2019/2020-as tanévben a Szakképzési HÍD program keretében

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ (OKJ: 31 811 04) résszakképesítésre várja a jelentkezőket.

Jelentkezés:

a jelentkezési lap kitöltésével ÉS személyes MEGJELENÉSSEL, 
a 1089 Budapest, Elnök u. 3. SZÁM ALATTI CÍMEN, A i. EMELETI 62-ES IRODÁBAN.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPZÉSI HÍD PROGRAMRÓL 2019_2020-AS TANÉVRE

Jelentkezési lap 2019 SZH központi

Jelentkezési lap 2019 SZH Mándy

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter