Beiratkozás

 

Április végéig a hozzánk felvételi jelentkezési lapot beadott valamennyi tanulót, illetve szüleiket és az általános iskolájukat is levélben értesítjük a felvétel tényéről. Az általunk postázott levélben a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatónkat is megküldjük a számukra.

Elutasító határozatot csak azok a diákok kapnak, akik a középiskolai továbbtanulási céljukként nem az első helyen jelölték meg intézményünket. (Ha iskolánktól felvételt elutasító értesítést kapnak és azzal nem értenek egyet, akkor kérjük, hogy keressék fel iskolánk titkárságát /Bp. XIII. Róbert Károly krt. 49-51./)

Fiatalkorú (a 18. életévüket be nem töltött) fiatalok iskolai beiratkozásakor a tanuló mellett, a szülő/gondozó személyes megjelenésére is szükség van! (A szülő/gondozó távolmaradását a nagyobb testvér, a nagyszülő, illetve egyéb rokon nem pótolhatja.)

A 18. életévüket betöltött fiatalok a beiratkozáskor önmagukat képviselik, önállóan intézkedhetnek. Az iskolai beiratkozáskor a tanulónak rendelkeznie kell: az adott évfolyam megkezdéséhez szükséges bizonyítvánnyal (pl.:általános iskolai 8. évfolyamos bizonyítvánnyal), Szakértői- és Rehabilitációs Bizottsági Szakvéleménnyel (BNO: F/70-es kód), a nappali rendszerű iskolai felvételhez előírt, törvényben meghatározott életkorral (14-22 életév).

Beiratkozás iskolánk következő tanévére (2018. szeptember 01-jei kezdéssel) A beiratkozás időpontja: 2018. június 22. (péntek) 9:00-15:00 óra helye: Mándy Iván Szakközépiskola és Szakiskola (1134 Budapest, Róbert Károly krt 49-51.) “B” épület.

A beiratkozáskor a tanuló személyes okmányait kérjük:

  • Személyi igazolvány,
  • TAJ-kártya,
  • Adókártya,
  • Oktatási azonosító szám (11 számjegyből álló tanulóazonosító)
  • Adatlap (az iskolánk által biztosított, személyes adatokkal kitöltött nyomtatvány),
  • 1 db igazolványkép (a hátoldalán a név és a lakcím feltüntetésével),
  • Új diákigazolvány igénylő igazolás (az okmányirodában kell kérni),
  • Új diákigazolvány előállítási költsége (díjtalan!).

A tanévkezdéssel kapcsolatos további tudnivalókról a beiratkozás napján adunk tájékoztatást!

A hozzánk jelentkező tanulók a beiratkozással vállnak a diákközösségünk tagjaivá. A beiratkozás napja egyszersmind, az intézményünkkel kötött tanulói jogviszony kezdetét is jelenti. Ezúton is szeretettel köszöntjük iskolánkban, a 2018. szeptember 1-jén tanulmányokat kezdő fiatalokat!

Kollégium: Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de igény esetén, egyik külső partnerünknél ingyenes kollégiumi ellátást tudunk biztosítani, lányonak és fiúknak egyaránt!

A Weis Manfréd Középiskolai Kollégium elérhetőségei:

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
Telefon: (06-1) 420-78-05

email: csepelkollegium@gmail.com