SuliIskolánk 2008-ban három, addig szervezetileg önálló, komoly szakmai hagyományokkal rendelkező szakképző iskola egyesülésével alakult ki (Szabómester Szakképző Iskola, Mérei Ferenc Speciális Szakiskola, Róbert Károly körúti Szakiskola).

Gyógypedagógiai “részlegünk” az intézmény egyik telephelyén (Budapest, XIII. kerület, Róbert Károly krt. 49-51. szám alatt), szakmailag teljes önállósággal működik.

A budapesti szakképzési iskolahálózatban mi vagyunk a legrégebbi, legszélesebb körű gyógypedagógiai hagyományokkal bíró, speciális szakképzést (is) folytató szakiskola! Iskolánk szervezetileg is elkülönülő épületében (a “B” épületben) tanévenként közel 250 fő sni (sajátos nevelési igényű) tanulóval foglalkozunk, akik mindannyian a Szakértői- és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleményével rendelkező fiatalok. Gyógypedagógiai intézmény-egységünkben a tanulásban akadályozott, enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő diákok kerülnek beiskolázásra. Ők valamennyien speciális általános iskolából érkeznek hozzánk.

Sni tanulóink a 9. évfolyamon közismereti fejlesztéssel egyidejű, szakmai alapozáson vesznek részt. Ezt követően 10-14. évfolyamon, nyújtott idejű képzésben rész- vagy teljes szakképesítéseket szerezhetnek az általuk választott szakmákban. Az un. “előrehozott szakképzés” – az általános iskolát követő közvetlen szakképzés – a speciális ellátási igényű tanulók esetében nem indulhat, mert a 9. évben folyó fejlesztő, rehabilitációs időszakra (szakmailag teljesen indokoltan) a gyógypedagógus társadalom igényt tart.
A szakmaválasztás megkönnyítésében az alapozó időszaknak különös jelentősége van. A diákok megismerése után, a szakmai irányok kiválasztásában a diákoknak és a szüleiknek sok segítséget nyújtanak a gyógypedagógus tanáraink.Az sni tanulóink az alapozást követően 12 féle szakképesítés közül választhatnak. A szakképzésben résztvevő diákjaink 70 %-a külső képzőhelyeken foglalkoztatott (az iparkamara által ellenjegyzett tanulószerződéssel), de vannak olyan szakmáink is amelyek gyakorlata az iskolai tanműhelyeinkben szerveződik.

Az sni szakképzést folytató intézményegységünk egy gyógypedagógiai társulás tagja (“Útravaló” projekt). Ebben az együttműködésben 7 speciális szakfeladatot ellátó parnerünk vesz részt (speciális óvodák, speciális általános iskolák, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények és mi, mint speciális szakiskola). A közös célunk, hogy a mentálisan sérült gyermekeket az óvodai neveléstől kezdve végig kísérjük az oktatási rendszerben és a szakképzésük – néhány tanuló esetében az érettségihez való eljuttatásuk – után, segítsük őket a munkába állásban, a személyes életútjaik kialakításában.

A szoros együttműködésben összekapcsolódó, különleges ellátást biztosító intézményeink között zökkenőmentes átmenetet biztosítunk az óvodai neveléstől a munkaerőpiacra való eljutásig. Gyógypedagógiai módszertannal megalapozott inklúzív nevelésünkben az sni fiatalok (és családtagjaik) támogatására, hátránykompenzációjára, szakmához juttatására, nyomon követésére törekszünk és a felnőtt életben való helytállásukban segítjük őket. Ez a program a gyermek 3 éves korában veszi kezdetét és a pályakövetésük nyomán 20-23 éves korukig tart (speciális óvoda, általános iskola, középiskola, munkába állás, pályakövetés).

Iskolánk “speciális” része, a mentális képességeikben akadályozott fiatalok kötelező felvételt biztosító intézménye. Regionális szakellátást nyújtunk a szakképzés területén, a beiskolázási körzetünk Budapest egész területére és Pest megyére terjed ki.

Nevelőtestületünk szerint az erősségeink:

  • A gyógypedagógia szakmai körökben (is) az iskolánknak jó a híre.
  • Erősek a szakmai hagyományaink és széleskörűek partneri kapcsolataink.
  • A különleges gondozást igénylő gyermekek és családtagjaik kedvezően viszonyulnak az iskolánkban folyó nevelő-fejlesztő munkához.
  • A fővárosi fenntartású középiskolák között, mi vagyunk az egyetlen speciális szakiskola.
  • Szakmailag önálló, családias légkörű gyógypedagógiai szakképzésünk, jól képzett pedagógiai személyzettel működtetett. (Gyógypedagógusok, gyógypedagógiai érzékenységű szaktanárok, szakoktatók, + a segítő háttér; iskola pszichológus, fejlesztő tanárok, gyógypedagógiai asszisztens, gyermekvédelmi megbízott, iskolaorvos, védőnő, kultúrális nevelőtanár, szabadidő szervező.)
  • Megújulásra mindenkor kész, jól szervezett, együttműködő pedagógus kollektívával rendelkezünk.
  • A régió minden részéről az iskolánk jól és könnyen megközelíthető.

Hitünk szerint az iskolánkban folyó gyógypedagógiai szakképzés mással nem pótolható lehetőségeket teremt a diákjaink számára, a pedagógiai innovációinkat mindenkor az esélyegyenlőség biztosítása hatja át!