Budapesti Komplex Szakképzési Centrum                             
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája

 

vendéglátóipari szakos pedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1134 Róbert Károly krt. 49-51. és Budapest, 1089 Elnök utca 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Szakközépiskolai osztályokban elméleti tantárgyak tanítása. (Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások) Nevelési-oktatási feladatok ellátása; ügyeleti tevékenység, tehetséggondozás. A munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok elvégzése. Részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
  •         Főiskolai szintű tanári vagy vendéglátó szakoktatói végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  •         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  •         Hasonló, iskolai munkakörben eltöltött 3-5 év
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettségről, szakképesítésről szóló oklevél másolata, motivációs levél, fényképes önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh István nyújt,
a 06-1/333-8924-es telefonszámon.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter