Karrier

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum                             
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája

 

adminisztrátor munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1089 Elnök utca 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Tanulói adatbázisok létrehozása, kezelése. Az E napló és az iskola adminisztrációs rendszerének kezelése. Az iskola napi ügyeinek intézése, fénymásolási feladatok elvégzése. Az intézmény pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció elvégzése.  Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, szövegszerkesztési feladatokat. Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és táblázatkezelői alapismereteket. Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       
Pályázati feltételek:
  •       Érettségi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Fejlett problémamegoldó képesség
  • Hasonló, iskolai munkakörben eltöltött 3-5 év
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettségről, szakképesítésről szóló oklevél másolata, motivációs levél, fényképes önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh István nyújt,
a 06-1/333-8924-es telefonszámon.

 

vendéglátóipari szakos pedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1134 Róbert Károly krt. 49-51. és Budapest, 1089 Elnök utca 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Szakközépiskolai osztályokban elméleti tantárgyak tanítása. (Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások) Nevelési-oktatási feladatok ellátása; ügyeleti tevékenység, tehetséggondozás. A munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok elvégzése. Részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
  •         Főiskolai szintű tanári vagy vendéglátó szakoktatói végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  •         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  •         Hasonló, iskolai munkakörben eltöltött 3-5 év
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettségről, szakképesítésről szóló oklevél másolata, motivációs levél, fényképes önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh István nyújt,
a 06-1/333-8924-es telefonszámon.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter