rolunk

Iskolánk fél évszázada a szakképzés területén tevékenykedik.

Munkánkat jellemzi a számtalan iskolafenntartói hivatalos elismerés, munkapartneri dicséret, illetve a nálunk végzett tanulók tanulmányi- és munkasikerei.
Hagyomány és korszerűség, a múlt és a jövő szerves összekapcsolása – ez pedagógiánk, nevelő munkánk üzenete.
Fontosnak tartjuk, hogy jelezzük, iskolánk életében nagy szerepe van a hagyományoknak, a minőségi oktatásnak, a tanulóközpontú nevelőtevékenységnek.

Az eddigi arculat megőrzése mellett – nyitottak vagyunk minden újra: a gazdaság, a modern társadalom és az oktatás jelenkori és jövőbeli kihívásaira folyamatosan bővülő kínálatunkkal.

1998-tól a Közoktatási Törvény és a Szakképzési Törvény együttes változásával a képzési szerkezet átalakult: 2 éves alapműveltségi szakasz után OKJ rendszerű szakképzés (alapszintű) folyik, mely kiegészülhet szakmai specializációval.

Képzéseinkre a munkaerőpiacon jelentős a kereslet, végzős tanítványainknak nincs gondjuk a szakmában való elhelyezkedéssel. A jól képzett szakemberek iránti igény az ipar részéről folyamatos.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a cégek számára biztosítékot jelent, ha valaki az “Elnök utcai” iskolában végzett.
A főváros középfokú-szakképzési iskolarendszerének átalakítása során intézményünk a Mérei Ferenc Szakiskolával integrálódott.
A 2007/2008-as tanévtől kezdődően az “új” intézmény Szabómester Szakképző Iskola néven, de kibővült szakképzési palettával folytatja munkáját.

Az iskolánk középiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai feladatokat lát el.

Kötelező felvételt biztosító középfokú oktatási intézményként speciális pedagógiai feladatot oldunk meg.

A szociális hátrányokkal érkező, sajátos nevelési-oktatási igényű fiatalok szakmához juttatása, tudásvágyuk felkeltése, az érettségi iránti igényük kialakítása szinte karitatív feladatunk.

Iskolánk kötelezettsége, hogy tanulóink később ne a társadalom leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak majd, hanem további tanulmányokra is képes felnőttekké váljanak.
Nevelői munkánk, a képességek és készségek fejlesztése, a közismereti oktatás, valamint a szakmai képzés szerves egységet alkot.

Arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, szakmájukban elhelyezkedni, szakmájuk követelményeinek kiválóan megfelelni. Gyakorlati sikerélményeket elérve készítjük fel őket a folyamatos fejlődésre, a szakmán belüli továbblépésre, továbbtanulásra, szükség esetén szakmaváltásra.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter