Hírek kategória bejegyzései

Az állam által támogatott tanfolyamok felnőtteknek

Budapest Főváros Kormányhivatala – 2016. március 1. és 2016. december 31.- közötti időszakban képzéseket indít, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (V11.16.) MüM rendelet (továbbiakban: MüM rendelet) 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézményeknél ahol összeállították a képzési jegyzéket.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum a következő képzéseket indítja az elnyert támogatással:

 

1.1.       Asztalos

1.2.      CAD-CAM informatikus

1.3.      Cukrász

1.4.      Fodrász

1.5.      Gyakorló fodrász

1.6.      Gyakorló kozmetikus

1.7.      Informatikai rendszergazda

1.8.      Konyhai kisegítő

1.9.      Kozmetikus

1.10.    Kőműves és hidegburkoló

1.11.     Közterület-felügyelő

1.12.    Női szabó

1.13.    Szakács

1.14.    Számítógépes adatrögzítő

1.15.    Személy- és vagyonőr

1.16.    Társadalombiztosítási ügyintéző

1.17.    Ügyviteli titkár

 

 Jelentkezni a helyi munkaügyi kirendeltségen lehet!!!

Új módszerrel a sikerért

sikerert

Új pedagógiai módszer bevezetése a BKSzC iskoláiban.

Megállapodási szerződést írt alá csütörtökön a Miskolci Egyetem és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum vezetése. Ezzel a budapesti középiskolákba is eljut a Miskolc-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ pedagógiai elve.

– Nagyon sok a hátrányos helyzetű és alulmotivált gyerek, és pontosan ezt a módszert találjuk az egyik legjobb módszernek, hogy ezeket a gyerekeket segítsük, hogy motiváltabbak legyenek, hogy bejárjanak az iskolába – mondta Herczeg Mária, a Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetője.

A Weiss Manfréd iskola mellett másik tíz budapesti középiskolában vezetik be a borsodi módszert. Ennek egyik legfőbb jellemzője, hogy csoportban tanulnak a diákok.

– Budapesten két SNI-s gyerekekkel foglalkozó intézmény van – mondta Valló Péter, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum főigazgatója. – Én azt gondolom, hogy nyitott kapukat döngetünk ezzel a témával, és igazából mi egy szemléletmód-váltást szeretnénk végrehajtani a teljes, ránk bízott szakképzési szegmensben, és ennek az egyik útja, hogy módszertani megújulást kell az intézményeinkben bevezetni.

A Komplex Instrukciós Program kidolgozása egy, a Miskolci Egyetem által elnyert pályázatnak köszönhető. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani központot tavaly év végén adták át az egyetemen.

– A módszertan alapvetően az általános iskolára került kidolgozásra – mondta elTorma András, a Miskolci Egyetem rektora. – Ezt a projekt keretében fölvittük a középiskolákra és a szakközépiskolákra, és most már ezek szerint ötre emelkedik azon képző helyeknek a száma, amelyek középiskolában fogják a módszert megvalósítani.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrummal való együttműködésnek köszönhetően több mint hatszáz pedagógus sajátíthatja el a Hejőkeresztúron már használt és bevált szakmai programot. A módszer lehetővé teszi a tanárok számára, hogy az osztályokat csoportokra bontsák, ezzel segítve a tanulók közötti tudásbeli és kifejezőképességbeli különbségek feloldását.

2016.01.12

Húsvét

A húsvét eredete, története és jelképei

A húsvét erdete, története és jelképeiA húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett.

A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben)

A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat “elkerülte”.

Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima – hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik.

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus – amint azt előre megmondta – harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.

 

Húsvéti jelképek, szimbólumok

A húsvét erdete, története és jelképeiBarka

A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást.

 

 

A húsvét erdete, története és jelképeiBárány

A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi templom oltárán.

Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre: “Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk”.

 

A húsvét erdete, története és jelképeiNyúl

A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel kapcsolatos vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az istennő haragjában négylábú állattá változtatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk is német közvetítéssel került, de kialakulását homály fedi.

Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé eljutott.

 

A húsvét erdete, története és jelképeiA tojás

A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni.

Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az egész világon elterjedt.

A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-Európában maradt fenn a XXI. századig. Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos tojások. A díszítést viasszal “írták” a héjra, melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A minták ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a lányok megvásárolták azokat.

Magyarországon a festett, díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített tojások festésének formái, a minták elrendezése tájegységenként változott. A nálunk leggyakrabban használt minták geometrikusak. A tojást hosszanti vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. A hosszanti vonalak számának növelésével 16 mezős osztás is van, de igen ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű mezők alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. Néha az osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas, rózsás, almás, stb. A díszített tojás neve hímes tojás, s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik.

Különböző tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek célja, hogy a legények minél több tojáshoz jussanak a tojásjátékokhoz. Egyik ilyen játék például a Kecskemét környékén ismert tojásütés, tojáskoccintás. Ketten egymással szemben állva a tojásokat egyre erősebben összeütögetik, s az nyer, akié épen marad. Másik játék a tojással való labdázás. Úgy tartották, hogy aki a feléje dobott tojást elejti, még egy esztendeig nem leli meg a párját.

Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: “Krisztus feltámadott.” Voltak azonban különleges felhasználásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a tojások, mint szerencsét hozó amulettek.

A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először tojt nagypénteken, varázserejűnek tartották.

Német hiedelem szerint, húsvét reggel egy tojáson átnézve meg lehet látni a benne táncoló bárányt.

Jóslásra is használták a tojást: ha nagypéntek éjjelén feltörték, s egy pohár vízbe csurgatták, a formája megmutatta, milyen lesz a jövő évi termés. Volt, ahol a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét előtti este, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása. Ugyanaz lesz, mint az első férfié, aki belép a házba.

A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is jelképezi, amellett, hogy a termékenység ősi jelképe is. A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki.

Burgonyás spenótkrémleves

spenotkremleves

Hozzávalók

 • 2 db burgonya
 • 30 dkg friss spenót
 • 4 dkg vaj
 • 6 dl húslevesalaplé
 • 2 dl tejszín
 • 10 dkg reszelt sajt
 • frissen őrölt bors
 • 4 szelet toastkenyér
 • 4 ek olaj

Elkészítés

1.Kockázzuk fel a burgonyát. Pirítsuk meg a vajon, majd öntsük fel a húslevessel, és kis lángon főzzük puhára. Mossuk meg a spenótot, szárogassuk meg és tépkedjük falatnyi darabokra.

2.Ha elkészült, szórjuk bele a falatnyi darabokra tépkedett spenótot. Főzzük további 5 percig. Pürésítsük, gazdagítsuk a tejszínnel, és keverjük bele a reszelt sajtot. Sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint.

3.Kockázzuk fel a kenyérszeleteket, és pirítsuk meg az olajon. Tálaljuk a levest forrón kenyérkockákkal.

Sajttal töltött gomba recept

sajt_gomba

Hozzávalók:

 • 6 közepes/nagyobb méretű csiperke gomba
 • sajt (vegyesen, pl. edámi és füstölt sajt)
 • zöld kapor
 • petrezselyemzöld
 • olaj a tepsi kikenéséhez
 • bors

Elkészítése:

A gombát folyó víz alatt megmossuk, majd szárazra töröljük.

A gombák szárát kiszedjük, arra nem lesz szükségünk. (Később levesbe, vagy raguba felhasználható.)

Kiolajazott tepsibe helyezzük a gombákat. Sózzuk, borsozzuk, teszünk bele apróra vágott kaprot, és mindegyik fejbe teszünk egy kevés edámi sajtot, és ugyanennyi füstölt sajtot. Fóliával lefedjük, és 200 fokos sütőbe tesszük 10 percre, majd fólia nélkül addig sütjük, míg szépen megpirul a tetejük.

Tálaláskor zöld kaporral és petrezselyemzölddel megszórjuk.

 

Tarjás serpenyős tojás recept

tarjas_serpenyos

Hozzávalók:

 • 3 vékony, nagyobb szelet füstölt-főtt tarja
 • 1 tk olaj
 • 3 közepes tojás
 • 1 csipet só
 • 1 csipet őrölt bors
 • 1 szál újhagyma

 

Elkészítése:

Egy serpenyőben kevés olajat hevítünk, és a tarják mindkét oldalát pirosra sütjük benne.

 

A tojásokat tálba ütjük, sózzuk, borsozzuk, és lazán felverjük egy villával. Ráöntjük a tarjára ,és alacsony lángon kedvünk szerinti szilárdságig sütjük.

Apróra vágott újhagymával megszórva kínáljuk.

Tipp:

Ez egy roppant egyszerű, percek alatt elkészíthető reggeli. Nem szükséges hozzá sok hozzávaló. Mi friss, ropogós kenyérrel, zöldségekkel és jó forró gyümölcsteával szeretjük. Aki idegenkedik a friss hagymától, az egész nyugodtan megsütheti a tarjával együtt.

Bögrés palacsinta recept

bogres-palacsinta

Hozzávalók:

2 dl-es a bögre

 • 1 bögre liszt  ( 1/3 részben rozslisztet használtam)
 • 1 bögre tej
 • 2 tojás
 • 2 evőkanál cukor
 • 1 csomag vaníliás cukor
 • pici olaj a sütéshez

 

Elkészítése:

A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét felverjük habnak.

A tojássárgájához hozzáadjuk a lisztet, cukrot, vaníliás cukrot, majd a tejjel csomómentesre keverjük és óvatosan beleforgatjuk a felvert habot.

Palacsintasütőben kisütjük, de csak a közepére öntünk a masszából és a merőkanál aljával kb 15 cm-es köröket formázunk.

Gyümölccsel kínáljuk.

Babapiskótás süti receptje

babapiskota

Hozzávalók:

2-3 evőkanál cukor
1 csomag por habtejszín
2 dl tej
1 csomag vaníliás cukor
1 nagy tejföl
reszelt citromhéj vagy 1 citrom leve
40 dkg (2 csomag) babapiskóta (én cukrozottfelűt szoktam venni)

Elkészítés:

A tejszínport felverem a tejjel, majd a babapiskótán kívül mindent összedolgozok. Ez lesz a krém.
Egy tál aljára kirakom sorba a babapiskótát és rákenek egy réteg krémet, majd megint babapiskóta, megint krém, addig folytatom, amíg szükséges, de a tetején krém legyen.
Akármilyen gyümölccsel díszíthetjük, én vagy barackbefőttel szoktam, vagy cseresznyebefőttel és ananászkockákkal, csokireszelékkel.
Mikor kész, beteszem a hűtőbe és akkor a legjobb, ha egy éjszakát legalább áll. Másnap szeletelhető, hogy megpuhuljon a babapiskóta teljesen.

Négylapos-kávékrémes szelet recept

kavekrem_szelet

Hozzávalók:

Tészta:

 • 40 dkg finomliszt
 • 15 dkg margarin
 • 2 tojás
 • 0,5 csomag szalalkáli
 • 1 csipet só
 • 1 kis pohár tejföl

Krém:

 • 6 dl tej
 • 10 dkg porcukor
 • 10 dkg kristálycukor
 • 6 ek liszt
 • 1,5 dl fekete kávé
 • 5 dkg vaj

 

Elkészítése:

A lisztet keverjük el a szalalkálival. Morzsoljuk el a hideg margarinnal, majd adjuk hozzá a cukrot, a sót és a tojást, végül pedig a tejfölt. Gyúrjuk jól össze, majd fóliába csomagolva hűtőben pihentessük fél órát.

Krém készítése:

A porcukrot a liszttel és 1 dl hideg tejjel keverjük csomómentesre, és tegyük félre.

Egy edényben lassú tűzön kezdjük el a kristálycukrot karamellizálni. Ha már szép barna, öntsük fel 5 dl tejjel és a kávéval. Forraljuk fel, és várjuk meg, amíg az összeugrott cukor teljesen el nem olvad. Ekkor adjuk hozzá a lisztes keveréket is, és főzzük sűrű krémmé. Hagyjuk kihűlni, majd adjuk hozzá a vajat, és robotgéppel verjük habosra.

A tésztát osszuk el 2 egyenlő részre, és nyújtsuk ki. Egy nagyobb tepsi hátulját fedjük le sütőpapírral és helyezzük rá az egyik kinyújtott lapot.

180 fokra előmelegített sütőben süssük 15 perc alatt szép világosra. Ugyanígy süssük a másik lapot is.

Mindkét lapot, ha kihűlt, vágjuk hosszában ketté, így lesz 4 lapunk. Kenjük meg krémmel a lapokat és súlyozzuk le a tetejét. Egy éjszakára tegyük be hűtőbe. Másnap szeleteljük fel és porcukorral meghintve tálaljuk.

Szalagavató 2016

szalagavato_video

Szalagavató videó!

2016. január 29. 16 óra

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni a felvételt és a videó elkészítését Marton Zoltán tanár úrnak!

A videó letöltéséhez   Katt ide!   Mérete: 4.95 GB  Formátum: mpg

 

A tanár úr utólagos engedelmével átkonvertáltam az eredeti mpg formátumból avi formátumba, hogy a kisebb sávszélességgel rendelkező látogatóink hamarabb hozzájussanak ehhez a remek felvételhez.

A videó letöltéséhez   Katt ide!   Mérete: 874 MB  Formátum: avi

 

 

Mándy Vacsi Party 2015

Mándy Vacsy Party 1 csata

István bácsi és Hajni néni csapata kezdte a csatát.

Az elkészült ételek:

Gyümölcsös csirkeleves

Rakott tészta

Kivis-epres palacsinta

Mándy Vacsy Party2

A második csatában Magdi néni és Tamás bácsi csapata főzött.

Az elkészült ételek:

Brokkoli krémleves

Töltött burgonya

Hideg tejszínes gyümölcsrizs

Az elkészült finomságokat szakértő zsűri kóstolta végig.

Mándy Vacsy Party3

A harmadik csatát Brigi néni lányai és Péter bácsi csapata vívta.
Az ételeket azonos alapanyagokból, de különböző képen valósították meg.
Húsleves újragondolva,Főétel egyéni kivitelben, Palacsinták variációi
Az ételek fényét a szépen terített asztal emelte.

Farsangi terítő verseny 2015

Pincéreknek terítési versenyt rendeztünk, addig, amíg a cukrászüzemben a fánksütés folyt.
A terítést gondos előkészületek előzték meg, ahol az ünnepi menükártyák, ünnepi ételek összeállítása, és dekorációk készültek el.
A versenyt a közös fánk kóstoló zárta.